skip to Main Content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen met het oog op het klimaat

Nu, en voor generaties in de toekomst

MVO, oftewel Maatschappelijk verantwoord ondernemen, is verankerd in de bedrijfsvoering van Lightboxx. Van mens en milieu tot techniek en innovatie. Want maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor succes. Hierdoor kunnen we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst.

Duurzaam En Verantwoord Ondernemen

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Als Lightboxx houden we sterk rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. We willen maatschappelijk betrokken waarde leveren aan onze klanten, organisatie, medewerkers en aan de maatschappij. Dit doen we door op een verantwoorde manier om met de wereld om ons heen te gaan, waarin ook de volgende generaties opgroeien. Dit doen wij met een integrale aanpak en stimulerende richtlijnen binnen onze organisatie.

Onze MVO-peilers

We hebben ons mvo-beleid in drie duidelijke pijlers ondergebracht: Mens & maatschappij, Milieu & leefomgeving en Circulaire producten.

Mens En Maatschappij
Mens & maatschappij

Met diverse groene en maatschappelijke initiatieven dragen we bij aan de maatschappij om ons heen.

Milieu En Leefomgeving
Milieu & leefomgeving

We gaan verantwoord om met het milieu en onze leefomgeving voor de volgende generaties.

Circulaire Verlichting
Circulaire producten

We hergebruiken en recyclen onze producten tot nieuwe duurzame verlichting.

Reduce & Reuse. Lightboxx Hergebruikt Oude Verlichting

Reduce & reuse

Als Lightboxx proberen we onze impact op het klimaat en de aarde zo laag mogelijk te houden. Daarom hergebruiken wij zoveel mogelijk oude armaturen en verlichtingsproducten. Waarom zou je weggooien wat nog goed is? In onze lichtplannen houden we daarom sterk rekening met het hergebruiken van oude verlichting. Wanneer oude verlichting nog niet aan het einde van hun levensduur zijn, wisselen we vaak alleen de lichtbron om voor een energiezuinige variant. Ook nieuwe producten worden bij ons circulair geproduceerd.

Een Duurzame Huisvesting.

Een duurzame huisvesting

In 2019 zijn wij verhuist naar ons nieuwe en duurzame kantoorpand. Door de investering in duurzame en energiezuinige bedrijfsmiddelen krijgt ons nieuwe pand een GROEN-certificering. Op het dak van ons magazijn ligt ruim 700m² aan zonnepanelen. Hiermee kunnen we het hele kantoor, magazijn en werkplaatsen kunnen voorzien van duurzaam opgewekte stroom. We leveren zelf een groot deel terug! Daarnaast is ons pand geheel gasloos en maken we gebruik van warmtepompen om de ruimtes te verwarmen.

Minder
papier
meer
digitaal

Met ons ‘less paper office’ beleid dragen we ons steentje bij aan het milieu. Steeds meer bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd en in de cloud opgeslagen om zo de milieudruk van onze bedrijfsvoering te verminderen. Post-it’s, notitieblokken, facturen, we streven ernaar om ze zo min mogelijk te gebruiken. Uiteraard zijn er nog veel plekken binnen onze organisatie waar we papier kunnen vervangen door een duurzamer alternatief. Daarom stimuleren we onze medewerkers om mee te denken over alternatieven voor het gebruik van papier. Zo betrekken we iedereen binnen onze organisatie om te streven naar een geheel papierloos bedrijf.

×Close search
Zoeken