Ga naar hoofdinhoud

Serie en parallel aansluiting van armaturen

Serie en parallel aansluiting van armaturen

Afhankelijk van de voeding van een armatuur is het van groot belang om ook de juiste aansluiting te bepalen. Belangrijk hierbij is als eerste te checken welke voeding wordt toegepast. We onderscheiden hierin, in basis, twee types met elk hun eigen aansluiting, leggen we je hieronder uit

Parallel aansluiting

Constant Voltage (Constante spanning)

Hierbij is het voltage (spanning) een vaste spanning voor de LED. Dit betekent dat de LED werkt op bijvoorbeeld 12, 24 of 48V. (We maken hier gebruik van een voeding/ driver (zwakstroom) die van onze 230V wisselspanning een gelijkstroom laagvolt spanning maakt) Let op: Gebruik bij Constant voltage altijd een Parallel aansluiting.

Parallel aansluiting led armaturen

Parallel aansluiting bij Constant Voltage

Bij een parallel aansluiting worden de minpolen en de plus polen van de verschillende leds met elkaar verbonden. Je verbindt dus de plus draden (rood) van de spots met elkaar en de plus uitgang van de driver, het zelfde doe je met de min draden (zwart). Elke spot krijg hierbij zijn voeding rechtstreeks van de driver. De aansluiting ziet er dan als volgt uit:

Belangrijk:

  • Het Voltage van de driver dient gelijk te zijn aan die van de LEDs.
  • Het wattage van de verschillende spots samen mag nooit hoger zijn dan het maximale vermogen van de driver!
  • Het kan ook zijn dat de driver een minimale belasting heeft, blijft het wattage van de spots samen hier onder dan kan het zijn dat de spots niet of niet goed functioneren.
  • Zorg altijd dat de driver spanningsvrij is op het moment van aansluiten van de LEDs!
  • Belangrijk bij CV is de juiste dikte van de kabel (grote vermogens en lange afstanden zorgen voor meer weerstand). Gebruik dan ook een dikkere aderkern om het verlies zo minimaal mogelijk te houden.

Serie aansluiting

Constant Current (Constante Stroom)

Hierbij is niet het voltage maar het Amperage (stroom) leidend. Dit betekend dat de LED werkt op bijvoorbeeld 350, 500 of 700mA. Gebruik bij Constant Current altijd een Serie aansluiting.

Serie aansluiting led armaturen

Serie aansluiting (bij Constant Current)

Bij een serie aansluiting wordt de plus aansluiting (rood) van de eerste spot verbonden met de plus uitgang op de driver. Vervolgens wordt de plus aansluiting van de tweede spot aangesloten op de min draad (rood) van de eerste spot. Op deze manier ga je door tot de laatste spot. De min draad van de laatste spot sluit je aan op de min uitgang van de driver waarmee de serie gesloten is. De aansluiting ziet er als volgt uit:

Belangrijk:

  • Is het Ampèrage waarop de spots werken gelijk aan die van de driver? (Check de mogelijkheden van de LED spot. Vaak zijn meerdere mA mogelijkheden beschikbaar voor de LED)
  • Het (opgetelde) vermogen (wattage) van de verschillende spots samen mag nooit hoger zijn dan het maximale vermogen van de driver dan wel het (opgetelde) Voltage mag nooit groter zijn dan het maximale voltage van de driver
  • Het kan ook zijn dat de driver een minimale belasting heeft, blijft het vermogen (wattage) dan wel voltage van de spots samen hier onder dan kan het zijn dat de spots niet of niet goed functioneren.
  • Wanneer de serie niet gesloten is zullen alle spots niet branden.
  • Zorg altijd dat de driver spanningsvrij is op het moment van aansluiten van de LEDs!