In veel gevallen zijn het de fabrikanten die de levensduur bepalen. Je kunt je als consument dus afvragen in hoeverre het aantal uur dat op de verpakking van de lamp klopt. In het artikel “de zin en onzin omtrent de levensduur van ledverlichting” van Bureau NSVV wordt geprobeerd om meer duidelijkheid te scheppen hoe de levensduur wordt bepaald en hoe dit ingewikkelde proces werkt.

Download whitepaper