Steeds meer bedrijven zetten duurzaam ondernemen op de agenda. Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 82% van de bedrijven in 2023 maatregelen heeft genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Als jouw organisatie waarde hecht aan duurzaamheid dan kan circulaire verlichting zeker niet op je lijstje ontbreken. Hiermee lever je als bedrijf een bijdrage aan een wereld waarin eenmalig gebruik en afval tot een minimum wordt beperkt en grondstoffen optimaal behouden blijven.

Maar wat is circulaire verlichting en welke voordelen biedt het jouw organisatie? In dit artikel gaan we dieper in

Wat is circulaire verlichting?

Circulaire verlichting verwijst naar een benadering binnen de verlichtingsindustrie die gericht is op het maximaliseren van duurzaamheid en het minimaliseren van verspilling. In een circulaire verlichtingsstrategie wordt geprobeerd om de levensduur van verlichtingsproducten te verlengen, afval te verminderen en grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Dit kan op verschillende manieren worden bereikt:

Checkmark
Modulair ontwerp

Het ontwerpen van verlichtingsarmaturen op een modulaire manier, zodat afzonderlijke onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen of geüpgraded, waardoor de levensduur van het gehele systeem wordt verlengd.

Checkmark
Herstel en recycling

Het bevorderen van methoden voor het herstellen of recyclen van verlichtingscomponenten en materialen aan het einde van hun levensduur, in plaats van ze simpelweg weg te gooien.

Checkmark
Cradle-to-cradle benadering

Het streven naar een ontwerp en productieproces waarbij de materialen na hun levensduur kunnen worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.

Checkmark
Energie-efficiëntie

Het integreren van energiezuinige technologieën, zoals LED-verlichting, om het energieverbruik te verminderen en de impact op het milieu te verkleinen.

Over het algemeen heeft circulaire verlichting als doel om de negatieve milieu-impact van verlichtingsoplossingen te verminderen door de levensduur te verlengen, hergebruik te bevorderen en grondstoffen slim te beheren.

Wat zijn de voordelen van circulaire verlichting?

Vanuit het perspectief van de klant of eindgebruiker biedt circulaire verlichting verschillende voordelen:

Checkmark
Kostenbesparing op de lange termijn

Circulaire verlichtingssystemen zijn vaak ontworpen om langer mee te gaan, waardoor gebruikers minder vaak nieuwe verlichtingsproducten hoeven aan te schaffen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn.

Checkmark
Kwalitatief hoogwaardige producten

Door het modulaire ontwerp en de nadruk op hergebruik van materialen worden circulaire verlichtingsproducten vaak op een hoog kwaliteitsniveau geproduceerd. Dit betekent dat gebruikers kunnen profiteren van duurzame en betrouwbare verlichtingsoplossingen.

Checkmark
Flexibiliteit en aanpasbaarheid

Modulaire ontwerpen maken het gemakkelijk om onderdelen te vervangen of te upgraden, waardoor gebruikers hun verlichtingssystemen kunnen aanpassen aan veranderende behoeften zonder het volledige systeem te vervangen.

Checkmark
Milieubewustzijn

Steeds meer consumenten hechten waarde aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Circulaire verlichting geeft gebruikers de mogelijkheid om bij te dragen aan milieubehoud door te kiezen voor producten die zijn ontworpen met het oog op hergebruik en minimalisering van afval.

Checkmark
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Klanten die milieubewust zijn, kunnen zich voldaan voelen door het maken van duurzame keuzes, zoals het kiezen van circulaire verlichting. Het draagt bij aan het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid en bewuste consumptie.

Al met al biedt circulaire verlichting eindgebruikers niet alleen praktische voordelen, maar ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een meer duurzame en milieubewuste samenleving.

Hergebruik materialen

Steeds vaker bieden verlichtingsbedrijven de mogelijkheid tot het aanschaffen van modulaire verlichting dat gedeeltelijk of geheel herbruikbaar is. Dit type verlichting is zodanig ontworpen en geproduceerd dat onderdelen eenvoudig om te wisselen zijn voor nieuwe. Daarnaast zijn de defecte onderdelen vaak te recyclen.

Als klant biedt dit je een aantal voordelen:

Checkmark
Kostenbesparing

Doordat alleen defecte onderdelen vervangen hoeven te worden in plaats van de hele armatuur, kunnen klanten geld besparen op zowel de initiële kosten als de onderhoudskosten op lange termijn.

Checkmark
Duurzaamheid

Het gebruik van modulaire en herbruikbare verlichting draagt bij aan een duurzamere levensstijl. Het minimaliseert afval doordat alleen de specifieke defecte onderdelen vervangen hoeven te worden, terwijl de rest van de armatuur behouden blijft voor hergebruik.

Checkmark
Flexibiliteit en aanpasbaarheid

Modulaire verlichting biedt flexibiliteit voor klanten. Ze kunnen de verlichting aanpassen aan veranderende behoeften of voorkeuren, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra functionaliteit of het upgraden naar energie-efficiëntere onderdelen.

Checkmark
Lange levensduur

Doordat defecte onderdelen vervangen kunnen worden, wordt de levensduur van de verlichting verlengd. Dit betekent dat klanten langer kunnen profiteren van hun investering voordat ze volledige vervanging nodig hebben.

Checkmark
Ecologische voordelen

Het recyclen van defecte onderdelen draagt bij aan het verminderen van de ecologische impact van de verlichtingsindustrie. Klanten dragen op deze manier bij aan het verminderen van hun milieuvoetafdruk.

Al met al biedt het aanschaffen van modulaire en herbruikbare verlichting diverse voordelen op het gebied van kostenbesparing, duurzaamheid, flexibiliteit, levensduur en ecologie, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor zowel particulieren als bedrijven.

Circulaire verlichting en Light as a Service

In de verlichtingsmarkt hoor je steeds vaker de term Light as a Service, kortweg LaaS.

Light as a Service is een innovatief bedrijfsmodel binnen de verlichtingsindustrie. In plaats van verlichtingsapparatuur te verkopen, biedt Light as a Service een oplossing waarbij je betaalt voor de verlichtingsservice in plaats van de fysieke lampen en armaturen.

In dit model wordt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de eventuele upgrades van de verlichting overgedragen aan een externe dienstverlener. Als klant betaal je dus periodiek voor het gebruik van de verlichting, meestal in de vorm van een abonnementsdienst.

Belangrijke kenmerken van Light as a Service zijn onder andere:

Checkmark
Up-to-date technologie

De serviceprovider zorgt ervoor dat de verlichtingssystemen altijd zijn uitgerust met de nieuwste technologie en efficiënte verlichtingsbronnen.

Checkmark
Onderhoud en reparaties

De dienstverlener is verantwoordelijk voor het onderhouden van de verlichtingsinfrastructuur, het vervangen van defecte onderdelen en het waarborgen van optimale prestaties.

Checkmark
Energie-efficiëntie

Het model stimuleert vaak het gebruik van energiezuinige verlichtingstechnologieën, zoals led, om de operationele kosten voor zowel de serviceprovider als de klant te verlagen.

Checkmark
Flexibiliteit

Als klant profiteer je van de flexibiliteit om verlichtingsbehoeften aan te passen aan veranderende omstandigheden zonder de last van eigendom en onderhoud.

Checkmark
Duurzaamheid

Het bevordert duurzaamheid doordat de serviceprovider zich bezighoudt met de recycling en het verantwoordelijke beheer van verlichtingscomponenten aan het einde van hun levensduur.

Over het algemeen stelt Light as a Service je in staat om te profiteren van de nieuwste verlichtingstechnologieën en services zonder grote initiële investeringen, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan duurzaamheid en efficiënt energiegebruik.

Of dit de meest ideale oplossing is? We moeten hier een kanttekening bijzetten. Hoewel Light as a Service een fantastische oplossing is om als organisatie bij te dragen aan een circulaire maatschappij en tegelijkertijd je investering en operationele kosten laag te houden, is de vraag en het aanbod momenteel erg laag.

Echter raden we aan om deze ontwikkeling nauw te blijven volgen. Hoewel de vraag en het aanbod momenteel laag is, heeft Light as a Service wel de toekomst en is de prognose dat verlichtingsbedrijven in de nabije toekomst steeds vaker Light as a Service zullen aanbieden.

Bron: CBS