Werkgroepen, marketingteams en een nieuw aangestelde Creative Branding director kwamen er aan te pas. Want een rebranding moest en zou er komen. “We wilden dichter bij onszelf blijven, en daar past een Engelse bedrijfsnaam niet echt bij” volgens Edwin Overduin en Remco de Groot.

Remco vervolgd: “Twee jaar geleden vonden we Lightboxx nog wel stoer klinken, maar eigenlijk vinden we het maar een vreemde naam. Het is ook heel vervelend om steeds aan klanten uit te moeten leggen dat onze bedrijfsnaam gespeld wordt met een dubbele X. We verwachten dan ook een enorme stijging in efficiency nu we onze bedrijfsnaam maar met één S op het einde hoeven te spellen”.

Edwin Overduin, zelf afkomstig uit Nijkerk, vult aan: “We zijn een oer-Hollands bedrijf, gevestigd in het historische Nijkerk. Ik heb deze prachtige stad altijd een warm hart toegedragen. We willen onze afkomst ook niet verloochenen en we vinden het belangrijk om dicht bij onszelf te blijven. Daarnaast baart de verengelsing van de Nederlandse taal ons ook zorgen. Daarom hebben we een Creative Branding Director aangesteld om onze identiteit nauwkeurig vorm te geven”.

Niet alleen de bedrijfsnaam, ook functietitels en afdelingsnamen zullen grondig worden herzien. Klanten van Lightboxx zullen in het vervolg niet meer te maken krijgen met een Accountmanager, maar met Klantbeheerders van de afdeling Klantenservies.