Het kabinet heeft de maatregelen verder aangescherpt om verdere verspreiding van het virus in Nederland te voorkomen. Als organisatie nemen wij de verantwoordelijkheid om de maatregelen van de overheid serieus te nemen en op te volgen. Dit doen wij in het belang van de gezondheid van onze klanten, medewerkers en partners.

Maatregelen Lightboxx tegen verdere verspreiding van het Coronavirus

Voorlopig blijven wij onze werkzaamheden uitvoeren zoals u van ons gewend bent. Onze productie draait volop en dagelijks gaan er nog steeds bestellingen de deur uit. Óók in deze lastige tijd helpen we u graag om mooie lichtplannen te realiseren.

We doen er alles aan om u in deze lastige tijd extra gemak en service te bieden. Zoals u zult begrijpen houden we ons wel aan enkele maatregelen, we vragen hiervoor uw begrip:

  • Afspraken zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden
  • Het ontvangen van bezoekers beperken we tot een minimum
  • Bij afspraken op locatie zullen we u vriendelijk groeten zonder de hand te schudden en nemen we gepaste afstand. Daarnaast verzoeken wij u onze medewerkers de gelegenheid te bieden om hun handen regelmatig te kunnen wassen
  • Wanneer iemand ziekteverschijnselen heeft (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts) zullen we de afspraak verplaatsen
  • Wanneer een van onze medewerkers ziekteverschijnselen heeft, blijft hij of zij thuis
  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis
  • Interne vergaderingen voeren we middels een “conference call”

We realiseren ons dat dit een vervelende situatie is en doen hierbij een beroep op uw begrip en medewerking.

In deze lastige tijden wensen we u en uw familie veiligheid en een goede gezondheid toe. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen met onze klantenservice.

Voor meer informatie over het Coronavirus (Covid-19) verwijzen we u door naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19